(Trans)migranten: vloek of zegen voor onze welvaartsstaat?

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Al meer dan een jaar vormen transmigranten vast onderdeel van het nieuws. Allerlei zaken komen hierbij aan bod: van smartphones afnemen tot het sluiten van snelwegparkings. Maar nergens krijgen deze mensen zelf het woord. Wie zijn zij en wat drijft hen precies?Met die vraag in het achterhoofd ging ik op stap naar Brussel om er een weekend met hen door te brengen. Waarom willen deze migranten per se het Verenigd Koninkrijk bereiken? Wat is er zo nadelig aan het aanvragen van asiel in België? En vooral: waar zijn ze naar op zoek?

Al meer dan een maand vormen transmigranten vast onderdeel van het nieuws. Allerlei zaken komen hierbij aan bod: van smartphones afnemen tot het sluiten van snelwegparkings. Maar nergens krijgen deze mensen zelf het woord. Wie zijn zij en wat drijft hen precies?

Met die vraag in het achterhoofd ging ik op stap naar Brussel om er een weekend met hen door te brengen. Waarom willen deze migranten per se het Verenigd Koninkrijk bereiken? Wat is er zo nadelig aan het aanvragen van asiel in België? En vooral: waar zijn ze naar op zoek?
Na talloze gesprekken werd duidelijk dat deze jonge mannen vooral 1 ding zoeken: een veilig leven met een job waarbij ze de achtergebleven familie en vrienden financieel ook wat kunnen steunen. (Wat uit internationaal onderzoek trouwens een van de factoren voor het dalen van de wereldarmoede bleek te zijn)

Maar waarom kan dat dan niet in België? Want volgens de felle tweets van Francken is die doorreis volledig onnodig. Ze zouden immers even goed hier asiel kunnen aanvragen en de procedure laten starten om hier permanent te kunnen verblijven. Veel blijkt hier echter niet van waar te zijn. Ook deze migranten zijn op de hoogte van het Dublinakkoord dat door België wordt toegepast. Zo weten ze dat ze bij een asielaanvraag meteen riskeren terug naar Italië (het land waar de meesten eerst zijn geregistreerd door Europese autoriteiten) of naar het land van herkomst teruggestuurd te worden. Een risico dat velen niet bereid zijn te nemen aangezien ze alles wat ze hadden achterlieten voor een beter bestaan. Dat bestaan is in Engeland enigszins wel verzekerd: ze kunnen er onmiddellijk aan werk geraken, komen sneller in aanmerking voor papieren en hebben zo een beter toekomstperspectief. Best begrijpelijk dus.


Verder zal al wie de actualiteit heeft gevolgd, moeten besluiten dat we te maken hebben met een structureel probleem. Inefficiëntie heerst alom door het versnipperde beleid. Zo moet de politie bijvoorbeeld dezelfde migrant meermaals oppakken en vrijlaten: waardevolle politiekrachten die elders kunnen ingezet worden, gaan zo verloren! Ondertussen zijn alle partijen aan tafel dan ook overtuigd geraakt dat het zo niet meer verder kan.

Maar hoe dan wel? Volgens mij moet voor een dergelijk vastgeroest en structureel probleem ook een structurele oplossing bedacht worden. Om de transmigrantenproblematiek aan te pakken moet men eerst stilstaan bij het Belgische asielbeleid.

Zo zie ik een oplossing in het (tijdelijk) niet-toepassen van het Dublinakkoord. Dat België ooit lid werd van dit verdrag wil niet zeggen dat dat het steeds zou moeten blijven. Experts ter zake schreeuwen al jaren uit dat dit akkoord niet werkt en het beoogde gemeenschappelijke Europese asielbeleid enkel op papier bestaat. Dublin is een onfair systeem ten opzichte van de asielzoekers, de bescherming is nu eenmaal niet gelijk in de verschillende lidstaten. Ik pleit dan ook voor een aanpassing van het akkoord. Hierna kunnen deze migranten wel degelijk een asielaanvraag indienen in België, en zal niet meer geijverd worden om via smokkelroutes het VK te bereiken. Het probleem van overlast is hiermee meteen opgelost.

Verder is ook het feit dat deze jongeren vooral willen werken geen onbelangrijk gegeven. Uit cijfers vrijgegeven door de VDAB blijkt dat er talloze vacatures bestaan die maar niet ingevuld geraken. Voorts zullen we in de toekomst ook te maken hebben met een toenemende vergrijzing waardoor we deze jongeren meer dan ooit nodig gaan hebben. Dit is dus de perfecte match en zal onze economie de boost geven die ze nodig heeft!

Grootschalige studies hebben meermaals de vele voordelen aangekaart die migratie met zich meebrengt, helaas worden deze door rechtse en populistische politici volledig overschaduwd door valse feiten en halve waarheden.

Het asielbeleid moet dus vooral benaderd worden als een grote economische investering waarbij België er later de beste vruchten van zal plukken. Uiteraard moet er nu een bepaald budget besteed worden aan de opvang en begeleiding van deze migranten, wat trouwens reeds gebeurt, maar uiteraard niet of nauwelijks efficiënt! We moeten niet meer geld vrijmaken, maar moeten verstandig omspringen met wat we reeds uitgeven. Een economische benadering berust op cijfers en feiten is dus meer dan welkom. Want we hebben niet alleen een oplossing, maar een goed gefundeerd beleid nodig.

Ershad Yaftali