Dagen worden langer door verandering klimaat

De jongste 25 jaar zijn de dagen op aarde ongeveer 0,2 milliseconde langer geworden. En dat heeft te maken met ons snel veranderende klimaat. Door de opwarming verandert immers de massaverdeling op onze planeet.

Het zit zo: door het smelten van ijs van gletsjers op Groenland maar ook aan de Zuidpool verplaatst het smeltwater zich richting evenaar. Omdat het zo snel gaat en de hoeveelheid gesmolten ijs aanzienlijk is, verandert dat blijkbaar wel degelijk de massaverdeling op onze planeet.

Meer massa rond de evenaar zorgt ervoor dat onze planeet ietsje trager gaat draaien rond z'n as. Thomas Frederikse van de Technische Universiteit Delft heeft uitgerekend wat het effect daarvan is: in 25 jaar tijd zo?n 0,2 milliseconden langer zijn geworden.

Frederikse baseert zijn conclusie op een nauwkeurig onderzoek naar de gemiddelde zeespiegelstijging wereldwijd en de factoren die daaraan ten grondslag liggen. ?Allerlei factoren spelen een rol: bijvoorbeeld het smelten van landijs, het uitzetten van het zeewater door stijgende temperaturen, maar ook het gebruik van grondwater en de opslag van grote hoeveelheden zoet water op het land in stuwmeren. Een andere factor is de zogenaamde GIA (glacial isostatic adjustment) of het terugveren van het land na de ijstijden.?

Overal anders

Doordat er zoveel factoren van invloed zijn op zeespiegelstijging, is die stijging overal ter wereld anders. Er is geen enkele plek op aarde waar de zeespiegel precies het wereldwijde gemiddelde volgt, volgens Frederikse. ?Om regionale patronen te begrijpen en regionale toekomstscenario?s te kunnen ontwikkelen, is een goed begrip van de relevante onderliggende processen en bijbehorende regionale patronen nodig.? Zijn onderzoek suggereert dat we daar gelukkig een steeds beter beeld van krijgen.

"In dit proefschrift heb ik kunnen bevestigen dat de gemeten zeespiegelstijgingen uit de decennia v

Lees meer